BoulderSaimaa
BLOGI KIIPEILYSTÄ JA IHMISISTÄ SEN YMPÄRILLÄ #SUOMENLESOINKIIPEILYBLOGI

Ulkokiipeilijän turvallisuus ja ensiapuvalmiudet

Teksti ja kuvat: Tuomo

Olet kaverin kanssa keväisenä viikonloppuna ulkona boulderoimassa ja hämärä alkaa pian laskeutua. Kiipeilypaikka monen mutkan takana pitkän hiekkatien päässä ja kivi kaukana autosta vaikeakulkuisen polun varrella. Kaverisi aloittaa kiipeilyn. Ensimmäisellä yrityksellä lähellä toppia kaverin jalka lipsahtaa jalkaotteelta ja hän putoaa pädin ohi maahan. Kiipeilijä taittaa nilkkansa pahannäköisesti, eikä pysty kävelemään autolle. Oletko varautunut tilanteeseen ja miten toimit?

Osallistuin viime syksynä Adventure Partnersin ”Seikkailijan ja kiipeilijän ensiapu”- kurssille. Kurssi on suunnattu kiipeilyn ja muiden ulkoilmalajien harrastajien ensiapuvalmiuksien kehittämiseen ja ylläpitoon. Kurssi olikin erinomainen läpileikkaus tyypillisimmistä kiipeilijälle aiheutuvista vammoista, niiden ehkäisystä ja vammojen ensiavusta. Kurssilla oli tavoitteena kehittää myös osallistujien turvallisuusajettelua. Mitkä ovat kussakin kohteessa turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuinka riskejä ehkäistään ja miten toimitaan jos jotain sattuu? Mahdollisten ongelmien ennakointi auttaa tilanteiden ratkaisemisessa onnettomuustilanteissa.

Pieni kiipeilylaukussa mukana kulkeva EA-laukku

Kuvassa näkemykseni monenlaiseen ulkoiluun sopivasta ensiapulaukusta. Kompaktin kokonsa ansiosta se on helppo pakata mukaan. Paketti pysyy kuivana myös huonommalla säällä vesitiiviin pussin ansiosta.

Vaativimmissa lajeissa kuten alppi- tai vuorikiipeilyssä skenaarioajattelu ja ongelmiin valmistautuminen ennakolta kuuluu kaikkien harrastajien perusvalmistautumiseen. Tällöin harjoitellaan kiipeilyvarusteiden käyttöä (tekniikka), tilanteiden ennakointia (taktiikka) ja mahdollisten ongelmien ratkaisua (valmistautuminen).

Samaa ajattelua kevennettynä voitaisiin helposti soveltaa myös useimmalle harrastajalle  arkipäiväisempiin kiipeilyn muotoihin, kuten boulderointiin lähikivillä. Muutamalla yksinkertaisella toimintamallilla mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan reagoida tehokkaammin.

– Ennakointi & riskit: Miten asetamme pädit, mistä ja kuka spottaa kiipeilijää ja miten kiveltä pääsee alas turvallisesti?

– Ensiapuvalmius (tiedot, taidot & välineet): ensiaputaidot ja välineet kuten ea-laukku ja kylmäpakkaus matkassa

– Tieto sijainnista jos paikalle tarvitaan apua. Avun paikalle saanti nopeutuu tarkalla paikkatiedolla. Pelkkä ”olemme Hurissalossa tässä Hämeentie-reitin alla” ei välttämättä kerro apujoukoille paljoakaan. Lähimmän tien nimi tai koordinaatit auttavat enemmän.

Tyypillisimmin boulderoinnissa sattuvat vammat liittyvät sormiin ja muihin yläraajan osiin. Tämä johtuu osin kyseisten kehonosien kroonisesta ylirasituksesta. Yleisin tapaturmaisesti vammautuva kehonosa on alaraaja, erityisesti nilkan ja jalkaterän alue putoamisen seurauksena (Henttonen 2014). Näiden vammojen ensiapu maastossa on tehokkaasti toteutettavissa perus ea-laukun sisällöllä. Tärkeimpänä nivel-, jänne- ja lihasvammojen ennaltaehkäisynä on tuttu kolmen K:n sääntö (kylmä, koho ja kompressio). Vamman tehokas ensiapu nopeuttaa paranemista (Terveyskirjasto.fi). Kolmen K:n sääntö on varmasti useimmille tuttu, mutta löytyykö sinulta ulkokiipeilyvarusteista tarvittavat tykötarpeet, eli kylmää ja kompressiota?

Kuvassa oman ensiapulaukkuni sisältö. Mukana mm. sidetarpeita, laastareita, sakset, pilli, ylimääräinen valaisin hätätilanteisiin, särkylääkettä, avaruushuopa hypotermian ehkäisyyn ja kertakäyttöinen kylmäpakkaus. Tämä paketti kulkee lähes aina mukana kiipeilyreissuilla, fillaroidessa ja muillakin retkillä.

Muihin suomalaisten harrastamiin liikuntalajeihin verrattuna kiipeily on Henttosen (2014) tutkimuksen mukaan varsin turvallinen liikuntamuoto ja eri liikuntamuotojen vammariskien vertailussa se sijoittuu turvallisimpien lajien joukkoon. Hyvästä valmistautumisesta huolimatta yllättäviä asioita kuitenkin tapahtuu ja niihin on hyvä varautua jo etukäteen.

Ensiapukurssit

Riskien ennakoinnin ja ensiapulaukun ohella ensiaputaitoja on hyvä harjoitella ja kerrata ajoittain, jotta tarvittavat menetelmät muistuvat mieleen tarpeen tullen. Olen käynyt useampia ensiapukursseja niin Punaisen ristin kuin DAN:in (Divers alert network, sukellusensiapu) kursseilla, mutta ulkoiluharrastusten kannalta ”kiipeilijän ensiapu” on ollut ehdottomasti paras.

Jos siis haluat erittäin asiantuntevaa ja lajinomaista ensiapukoulutusta, niin suosittelen mahdollisuuksien mukaan osallistumaan Adventure Partnersin ea-kursseille. Kurssin vetäjät ovat innokkaita kiipeilyn harrastajia, koulutukseltaan lääkäreitä ja kurssilla käytävissä asioissa on hyvin huomioitu ulkoiluun liittyvät erityispiirteet, kuten loukkaantuneen evakuointi. Tällaisiin ominaisuuksiin en ole vielä muilla kursseilla törmännyt, joten vahva suositus!

Viitteet & lisätietoa:

Juha-Heikki Henttonen: Kiipeilytapaturmat Suomessa, Tampereen yliopisto 2014.

Terveyskirjasto.fi, Tuki- ja liikuntaelinten vammat, ensiapuopas (sivuilla vierailtu 24.3.2015)

Adventure partnersin kurssitarjonta: http://www.adventurepartners.fi/