BoulderSaimaa
BLOGI KIIPEILYSTÄ JA IHMISISTÄ SEN YMPÄRILLÄ #SUOMENLESOINKIIPEILYBLOGI

Kiipeily ja flow!

Teksti ja kuva: Tuomo Lankinen

”It’s pretty weird move! What we decided it`s hybrid between moving Fast and sLOW a.k.a FLOW!”

Näin kekseliäästi sanailee Brittikiipeilijä Tyler Landman analysoidessaan Fontainebleaun metsässä lymyilevän ”Kheops” boulderin vaikeinta muuvia kiipeilyelokuvassa ”Between the trees”. Leffa löytyy kokonaisuudessaan YouTubesta ja kyseisen kohdan pääset katsomaan alta.

Mitä flow on?

Flow eli virtauskokemus on tila, jossa ihmisen tietoisuuteen saapuva informaatio on tasapainossa tavoitteiden kanssa. Tällöin kaikki ihmisen psyykkinen energia käytettään ainoastaan tavoitteiden saavuttamiseen. Flow käsitteen isä on yhdysvaltalainen psykologi Mihály Csíkszentmihályin, joka on tutkinut aihetta yli 40 vuotta.

Jokainen lienee kokenut jossain elämänsä vaiheessa flowna tunnetun virtauskokemuksen, jossa omat kyvyt ja käytettävissä oleva aika tuntuvat olevan täydellisessä sopusoinnussa käsillä olevan tehtävän kanssa. Tällöin tehtävän suorittaminen tuntuu innostavalta ja tulosta syntyy.

”Esimerkiksi pelatessa palkitsevin kokemus ei ole se hetki, kun voittaa, vaan hetki juuri ennen sitä, kun olet juuri oivaltamassa jotakin. Flow on se, kun kaikki loksahtaa paikoilleen, ja tuntuu helpolta.”

Kirsti Lonka – Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Yle.fi haastattelussa. Jutun pääset lukemaan kokonaisuudessaan täällä.

Longan mukaan meillä usein ajatellaan, että lahjakkuuteen liittyy oppimisen helppous:

”Suomalaisille tyypillisestä ”Harjoittelu on lahjattomia varten” -ajattelusta helposti seuraa, että kun joku asia tuntuu vaikealta, niin lakataan yrittämästä ja silloin ei tulla koskaan oikeasti lahjakkaaksi.”

Optimaalinen flow -kokemus syntyy, kun ihmisen taidot vastaavat käsillä olevaa haastetta ja hän on täysillä paneutunut kyseiseen aktiviteettiin. Tutkimusten mukaan ihminen on onnellisimmillaan juuri tällaisina hetkinä elämässään (Mihály Csíkszentmihályin). 

”Päinvastoin kuin useimmat yleensä uskovat, tällaiset hetket, elämämme parhaat hetket, eivät ole passiivisia, rentoja hetkiä, jolloin olemme vastaanottavana osapuolena. Parhaat hetket tapahtuvat yleensä silloin, kun ihmisen sielu ja ruumis ovat venyneet äärimmilleen hänen yrittäessään omasta vapaasta tahdostaan suorittaa jotakin vaikeaa ja arvokasta.”

Mihály Csíkszentmihályin

Flown edellytykset?

Flow tilaan pääseminen edellyttää useiden tekijöiden yhtäaikaista täyttymistä, joten tilaan pääsy voi olla haastavaa ja tapahtua melko satunnaisesti. Tiedostamalla flow tilan muodostumisen edellytykset, voi olosuhteita kuitenkin muokata siten, että häiriötekijöitä on mahdollisimman vähän ja flow tilaan pääsy mahdollistuu yhä useammin. 

Flow tilaan liittyvät tekijät tutkija Csíkszentmihályin mukaan ovat seuraavat:

1. Tehtävällä on selvät päämäärät

2. Yksilön keskittyminen on täydellistä

3. Oman minän arviointi vähenee

4. Ajantaju katoaa

5. Tehtävän etenemisestä saa välitöntä palautetta

6. Yksilön kyvyt ja tehtävän vaativuus ovat tasapainossa (tehtävä ei ole liian helppo eikä liian vaikea)

7. Yksilö tuntee pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta

8. Tehtävä on itsessään palkitseva

Flow ja kiipeily?

Flow kokemus on valloittava työssä, mutta mielestäni se on parhaimmillaan rakkaan harrastuksen, kuten kiipeilyn parissa. Virtauskokemuksen aikana kiipeily tuntuu poikkeuksellisen helpolta. Painovoima tuntuu osin menettävän otteensa kehoon ja liike virtaa automaattisesti, vailla ajattelua. Virtaustilassa perinteinen minuuteissa ja sekunneissa mitattava aika häviää ja tilalle virtaa ikuisuudelta tuntuva aika, jossa seuraavan otteen nappaamiseen on käytettävissä aikaa yltäkylläisesti. Samalla mieli täyttyy tyyneydestä, ilosta ja kyvykkyyden tunteesta.

Kiipeily vaatii täydellistä keskittymistä.

Itse kutsun tätä kiipeillessä saavutettavaa tilaa leikillisesti ”keijuhetkeksi”. Olo on valpas, pystyvä ja kiipeily rullaa kuin itsestään. Tällaisessa tilassa kiipeily ei vaadi ajattelua ei vaan keho liikkuu vaivattomasti, sulavasti ja tarkoituksenmukaisesti kuin itsestään ilman tietoista ajattelua.

Miten flow saavutetaan kiipeillessä?

Parhaimmillaan kiipeilyssä tällaisen virtauskokemuksen saavuttaminen onnistuu toistuvasti. Kiipeily onkin mielestäni erinomainen laji virtauskokemuksen saavuttamiseen. Tiedostamalla virtauskokemuksen muodostumisen edellytykset voi tilan saavuttaa oleellisesti helpommin.

Tässä esimerkkinä tutkija Csíkszentmihályin flow tilan edellytykset sovellettuna kiipeilyn harjoitteluun:

1. Tehtävällä on selvät päämäärät = Halu onnistua jossain tietyssä tavoitteessa, esimerkiksi tietyn reitin suorittamisessa tai kiipeillä tietyn määrän helpompia reittejä.

2. Yksilön keskittyminen on täydellistä = Kiipeily edellyttää täydellistä keskittymistä ja läsnäoloa onnistuakseen ja täydellinen keskittyminen on edellytys virtauskokemuksen syntymiselle.

3. Oman minän arviointi vähenee = Oman taitotason arvioinnin unohtaminen, kun keskitytään täysillä käsillä olevaan tehtävään.

4. Ajantaju katoaa = Varataan harjoitukselle tarpeeksi aikaa ja keskitytään liikkeeseen ja tekemisestä nauttimiseen.

5. Tehtävän etenemisestä saa välitöntä palautetta = Kiipeilyssä palaute on välitön. Sitä joko onnistuu tai putoaa.

6. Yksilön kyvyt ja tehtävän vaativuus ovat tasapainossa (tehtävä ei ole liian helppo eikä liian vaikea) = Kiipeilyssä varsinkin sisällä tarjolla on usein paljon omalle taitotasolle sopivia reittejä, joita kiipeilemällä flow kokemuksen saavuttaminen on oleellisesti helpompaa. Ns. huonona päivänä flow kokemus voidaan saavuttaa selkeästi oman maksimin alapuolella kiipeämällä helpompia reittejä ja keskittymällä liikkeeseen.

7. Yksilö tuntee pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta = Kiipeilijä on vastuussa omasta onnistumisestaan. Omat päätökset ja toiminta ratkaisee onnistumisen.

8. Tehtävä on itsessään palkitseva = Kiipeily on jo itsessään hauskaa ja onnistunut suoritus palkitsee moninkertaisesti siihen panostetun ajan.

Harjoituksellisesti flow tilassa tehdyt treenit ovat paitsi itseluottamusta vahvistavia myös erittäin tehokkaita. Kiivettyjen reittien määrä nousee korkeaksi, jolloin motoriset taidot ja voimat kehittyvät nopeasti. Lisäksi itseluottamus vahvistuu vaikeiden reittien onnistuneista suorituksista ja harjoitukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Yhdistä kiipeily ja flow – tulokset ovat ihania!