BoulderSaimaa
BLOGI KIIPEILYSTÄ JA IHMISISTÄ SEN YMPÄRILLÄ #SUOMENLESOINKIIPEILYBLOGI

EXIT korona!

Teksti & kuvat: Tuomo

Päivitetty 7.5.2020: lisätty tietoa avaamisen aikataulusta.

Päivitetty 6.5.2020: lisätty linkki, jonka kautta voi tarkistaa hallissa olevien kiipeilijöiden määrän.

Päivitetty 30.4.2020 klo 14.55: tarkennettu hallin avaamiseen liittyviä arviointiperusteita.

Koronaviruksesta aiheutuneella poikkeustilalla on ollut suuria vaikutuksia koko maailmaan. Kansalaisten perusoikeuksia rajoittavia toimia on nähty poikkeuksellisen laajasti eri yhteiskunnan osa-alueilla. Jossain vaiheessa poikkeustilaa voidaan kuitenkin alkaa purkaa. Suomessa poikkeustoimien purku nytkähti askeleen eteenpäin 29.4.2020 kun Suomen hallitus ilmoitti, että peruskoulut avataan asteittain koululaisille 14.5.2020 alkaen.

Poikkeustilalla on luonnollisesti ollut vaikutuksia myös BoulderSaimaan toimintaan. Halli on ollut suljettuna hallituksen suosituksesta 16.3.2020 alkaen. BoulderSaimaalla poikkeustilan purkamista ja normaalitoimintaan palaamista suunnitellaan viranomaisten ohjeita ja suosituksia noudattaen. Olemme päätyneet alla esitettyyn järjestykseen, jolla palaamme asteittain normaaliin toimintaan. Muutokset ovat mahdollisia jos tautitilanteessa tai viranomaisohjeissa tapahtuu muutoksia.

Poikkeustoimien purkamisen tausta

Epidemian kehittymisen myötä viranomaiset ja asiantuntijat ovat saaneet lisää tietoa käyttöönsä muun muassa siitä, miten koronavirus tarttuu toisiin ihmisiin. Tämänhetkisen tiedon mukaan esimerkiksi pintojen kautta tapahtuneita tartuntoja ei ole havaittu.

”Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä.

Koronavirukset ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään, etenkään vaihtelevissa lämpötiloissa. Pintojen, elintarvikkeiden tai tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole toistaiseksi havaittu. 

Vaikka hyvin herkin laboratoriomenetelmin koronavirusta löytyisi pinnoilta, tämä ei tarkoita, että virus tarttuisi tehokkaasti pintojen välityksellä. Tavanomaiset siivousaineet tehoavat hyvin koronavirukseenkin.

Pintojen kautta tarttumisen riski on olennainen lähinnä sairaalassa, missä on paljon sairaita ja oireilevia potilaita. Kotioloissa pätevät samat ohjeet kuin muidenkin tautien kohdalla: siivotaan jälkiä aktiivisesti ja vältetään esimerkiksi samojen pyyhkeiden käyttämistä.”

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Usein kysyttyä koronaviruksesta

Lisäksi valtioneuvosto päivitti strategiaansa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 22.4.2020:

”Epidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin. Hallitus arvioi sen vuoksi, että Suomessa on mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Kaikista rajoitustoimista ei voida kuitenkaan luopua kerralla, sillä tilanne on yhä vakava.”

Lisäksi Suomen hallitus tiedotti 29.4.2020 pidetyssä tiedotustilaisuudessa siitä, että koulut avataan asteittain 14.5. alkaen:

”Hallitus päätti neuvottelussaan tänään 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Samalla opetuksen järjestäjät ehtivät varautua henkilöstö- ja muin järjestelyin opetuksen toteuttamiseen.

Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita.

Kansainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole samankaltainen kuin aikuisilla. Lapset eivät juurikaan ole tartunnan lähteitä. Nykytiedon perusteella koulujen avaaminen on tällöin turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.” Lähde: valtioneuvosto.fi

BoulderSaimaalla tilanteen kehitystä seurataan päivittäin ja mahdollisiin lisätietoihin ja viranomaisten suosituksiin reagoidaan viipymättä.

Toiminnan asteittaisella avaamisella halutaan mahdollistaa aktiivisen ja sitoutuneen kiipeilynharrastajakunnan harrastusmahdollisuudet myös jatkossa.

Poikkeustoimien purkamisen järjestys

BoulderSaimaa avataan Suomen hallituksen kokoontumisrajoitusten mukaisille ryhmäko’oille seuraavien käytäntöjen mukaisesti:

Vuosijäsenet 6.5.2020 klo 9 alkaen

Vuosijäsenten kiipeily voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Käytännössä noudatetaan retkeilystä tuttua niin kutsuttua ”autiotupasääntöä” eli ensimmäisenä kiipeilemään tullut lähtee, kun Suomen hallituksen kokoontumisrajoitusten mukainen maksimikäyttäjämäärä on ylittymässä.

Tätä kirjoitettaessa tuo rajoitus on kymmenen henkilöä.

Hallilla olevien kiipeilijöiden määrän voit tarkistaa ennakkoon osoitteesta tästä linkistä. Vuosijäsenet: muistattehan leimata kortit kassan leimauspäätteellä tullessa ja lähtiessä.

Muille kiipeilijöille

BoulderSaimaa avataan normaaliin toimintaan myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Näillä näkymin avaamisaika on 1.6.2020, mutta muutokset ovat mahdollisia. Seuraa tiedotusta asiaan liittyen täällä tai BoulderSaimaan sosiaalisen median kanavista.

Pohjana avaamisajankohdan arviointiin käytetään seuraavia indikaattoreita:

– Kokoontumisten osanottajamäärän rajoitussuositus nostetaan nykyisestä kymmenestä henkilöstä yli 50 henkilöön tai rajoitus poistetaan kokonaan

– Lappeenrannan koulut avataan

– Lappeenrannan kaupunki tekee toimia omien liikuntapaikkojen avaamisen suhteen (kuntosalit, uimahallit yms.)

– Ravintolat avataan

– Suomen hallituksen tai viranomaisten mahdolliset muut avaamista tukevat kannanotot liikuntakeskusten aukioloon tai ryhmäliikuntaan liittyen

– Kun alueellinen tautihuippu on saavutettu ja tartuntojen määrä alueellisesti laskee selvästi

Erityistoimet

Kiinnitämme myös jatkossa erityistä huomiota siivoukseen.

Odotamme asiakkaiden huolehtivan omasta käsihygieniastaan huolellisesti sekä ennen että kiipeilyn jälkeen. Rajoituksista johtuen tilojen käyttäjämäärä on tavallista alhaisempi, joten varoetäisyyksien pitäminen hallissa on mahdollista.

Luonnollisesti kipeänä tai koronaviruksen kantajan kanssa tekemisissä oltuaan kiipeilyä, kuten kaikkea muutakin julkisilla paikoilla liikkumista tulee tässä tilanteessa välttää.

Kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu! 😉

Lähteet:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Usein kysyttyä koronaviruksesta

Valtioneuvosto.fi – Hallitus päivitti Suomen koronavirusstrategiaa, rajoitustoimia mahdollista purkaa asteittain ja hallitusti

Valtioneuvosto.fi – Hallitus päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta